Vertalingen en redactie

Vertalingen Frans-Nederlands en Nederlands-Frans

Vertalen, daar komt meer bij kijken dan een woordenboek: het formuleren van een goedlopende en heldere tekst, de speurtocht naar het juiste equivalent voor specialistische termen, het goed weergeven of verduidelijken van een culturele context. Taalpraktijk Esprit staat voor goede, zorgvuldige en betrouwbare vertalingen waarin al deze aspecten tot hun recht komen.

Ik heb mij gespecialiseerd in muziek en beeldende kunst. Daarnaast vertaal ik journalistieke artikelen, subsidie- en adoptie-aanvragen, brieven en teksten over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis, ecologie, natuur en landschap.

Om een optimale kwaliteit te garanderen worden vertalingen naar het Frans door een native speaker gereviseerd. Vertalingen voor officiële instanties kunnen zo nodig beëdigd worden. Het spreekt voor zich dat ik vertrouwelijk omga met de inhoud van de teksten die mij worden toevertrouwd.

Redactie van Nederlandse teksten

Heeft u een tekst voor een website, een flyer of een brochure, die u wilt laten nakijken op stijl, zinsbouw, spelling en interpunctie? Ik zorg ervoor dat uw boodschap duidelijk overkomt. Prettig leesbare teksten dragen bij aan een goede communicatie.

Samenvattingen

U kunt bij mij ook terecht voor samenvattingen van artikelen, papers, rapporten, etcetera, in het Nederlands, maar ook van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.

Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoren museum De Lakenhal in Leiden, het Centre de Documentation pour l’Art Choral in Dijon (bekijk de repertoire brochures), de uitgevers Prometheus, Xander en KokBoekencentrum, particulieren, overheidsinstanties en vertaalbureaus in binnen- en buitenland.

schilderij Eiffeltoren