†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Taalpraktijk


Traductions

 

Taalpraktijk Esprit

Marieke Lodder

Praktische informatie
Esprit Traductions

Taalpraktijk Esprit
Marieke Lodder
Zutphen

 

Taalpraktijk Esprit richt zich op

         Vertalingen Frans-Nederlands en Nederlands-Frans

         Redactie van Nederlandse teksten

         Samenvattingen

         Frans voor zangers

         Bijlessen Frans

Vertalingen

Vertalen, daar komt meer bij kijken dan een woordenboek: het formuleren van een goedlopende en heldere tekst, de speurtocht naar het juiste equivalent voor specialistische termen, het goed weergeven of verduidelijken van een culturele context. Taalpraktijk Esprit staat voor goede, zorgvuldige en betrouwbare vertalingen waarin al deze aspecten tot hun recht komen.

 

Ik heb mij gespecialiseerd in muziek en beeldende kunst. Daarnaast vertaal ik journalistieke artikelen, subsidie- en adoptie-aanvragen, brieven en teksten over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis, ecologie, natuur en landschap.

 

Om een optimale kwaliteit te garanderen worden vertalingen naar het Frans door een native speaker gereviseerd. Vertalingen voor officiŽle instanties kunnen zo nodig beŽdigd worden. Het spreekt voor zich dat ik vertrouwelijk omga met de inhoud van de teksten die mij worden toevertrouwd.

 

Redactie van Nederlandse teksten

Heeft u een tekst voor een website, een flyer of een brochure, die u wilt laten nakijken op stijl, zinsbouw, spelling en interpunctie? Ik zorg ervoor dat uw boodschap duidelijk overkomt. Prettig leesbare teksten dragen bij aan een goede communicatie.

 

Samenvattingen

U kunt bij mij ook terecht voor samenvattingen van artikelen, papers, rapporten, etc., in het Nederlands, maar ook van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.

 

Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoren museum De Lakenhal in Leiden, het Centre de Documentation pour líArt Choral in Dijon (lees meer), de uitgevers Prometheus en Xander, particulieren, overheidsinstanties en vertaalbureaus in binnen- en buitenland.

 

Frans voor zangers en koren
Deze lessen staan open voor liefhebbers van chansons en klassieke Franse liederen op alle niveaus. We werken aan tekstbegrip en uitspraak, wat leidt tot grotere expressie en een betere verstaanbaarheid. Cíest le ton qui fait la musique!

 

Bijlessen

Heeft uw kind behoefte aan een steuntje in de rug bij het vak Frans? Ik geef graag bijlessen aan jongeren in alle richtingen van het voortgezet onderwijs. Samen zoeken we naar manieren waarop de lesstof beter beklijft. Daarbij zorg ik voor een plezierige sfeer; dat vergroot de motivatie.

 

Marieke Lodder
Vertaalbureau
BeŽdigd vertaler Frans-Nederlands en Nederlands-Frans
7204 DR Zutphen